ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง

By

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้…

By

“Passion Week”อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู

มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ Passion Week อาทิตย์สุดท้ายของพระ…

By

“การตอบสนองอดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า”พระธรรมเศคาริยาห์

ศึกษาพระธรรมเศคาริยาห์ ในหัวข้อ “การตอบสนองต่ออดี…

By

“ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” พระธรรมฮักกัย

ศึกษาพระธรรมฮักกัย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการจัดลำดับค…

By

“ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า” พระธรรมเศฟันยาห์

ศึกษาพระธรรมเศฟันยาห์  ในหัวข้อ “ผู้นำกับความรู้ส…

By

“ผู้นำกับคำถาม” พระธรรมฮาบากุก

ศึกษาพระธรรมฮาบากุก  ในหัวข้อ “ผู้นำกับคำถาม&#822…

By

“ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย” พระธรรมนาฮูม

ศึกษาพระธรรมนาฮูม  ในหัวข้อ “ผู้นำที่ทำให้พระเจ้า…

By

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมเอสรา

ศึกษาพระธรรมเอสรา ภายใต้หัวข้อ “Leadersheep&#8221…

By

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมมีคาห์

ศึกษาพระธรรมมีคาห์ โดย อาจารย์สมยศ เลิศสิริการ พระคริสต…

By

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” พระธรรมอาโมส

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” จากพระธรรมอาโมส…