รูปภาพการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

         พื้นและเสาอาคารที่พักเพื่อเตรียมการทำโครงหลังคา และอาคารเรียนเตรียมเทคานชั้นหนึ่ง

เดือนพฤศจิกายน

อาคารที่พัก ทำโครงหลังคาเสร็จแล้ว  อาคารเรียน เทเสาชั้นหนึ่ง