รูปภาพการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่

เดือนกรกฎาคม

 

เดือนสิงหาคม

 

เดือนกันยายน

 

เดือนตุลาคม

         พื้นและเสาอาคารที่พักเพื่อเตรียมการทำโครงหลังคา และอาคารเรียนเตรียมเทคานชั้นหนึ่ง