รูปภาพการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่

เดือนกรกฎาคม

 

เดือนสิงหาคม

 

เดือนกันยายน

 

เดือนตุลาคม

         พื้นและเสาอาคารที่พักเพื่อเตรียมการทำโครงหลังคา และอาคารเรียนเตรียมเทคานชั้นหนึ่ง

 

เดือนพฤศจิกายน

อาคารที่พัก ทำโครงหลังคาเสร็จแล้ว  อาคารเรียน เทเสาชั้นหนึ่ง

 


เดือนกุมภาพันธ์  2020

 

เดือนพฤษภาคม 2020

 

เดือนมิถุนายน 2020