หลักสูตร

หลักสูตรต่าง ๆ

1. หลักสูตรผู้นำคริสตจักร (ฺBIBLE TRAINING CENTER FOR CHURCH LEADERS)

2. ประกาศนียบัตรคริสเตียนศาสตร์ชั้นสูง (DIPLOMA OF CHRISTIAN STUDIES)

3. ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์ (MASTER OF CHRISTIAN STUDIES)

4. ศาสนศาสตร์โทพันธกิจ (MASTER OF DIVINITY IN MISSIONS)

5. ศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์ (MASTER OF DIVINITY IN PASTORAL THEOLOGY)

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์พระคริสตธรรมไทย หรือ Thailand Theological Association (TTA) และเป็นสมาชิกของ Asia Graduate School of Theology (AGST) Alliance อีกทั้งได้รับการรับรองจาก Asia Theological Association (ATA) ในฐานะ Associate Membership (สมาชิกสมทบ) และกำลังดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ ATA

Asia Theological Association (ATA)

พระคริสตธรรม Gateway Seminary, USA ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอก (D.Min.) สาขาผู้นำ-อภิบาลศาสตร์  โดยใช้ CTS เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอีกด้วย  รายละเอียดสามารถติดต่อ ดร.อาลัน การ์ (ผู้ดูแลหลักสูตร) allankarr@gs.edu

พระคริสตธรรม Gateway Seminary, USA