เกี่ยวกับเรา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

Chiang Mai Theological Seminary (CTS)​ มีนักศึกษาทั้งเต็มเวลา และบางเวลาประมาณ 80 คน นักศึกษาพระคริสตธรรมทางไกลอีก 70 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีนักศึกษาที่กำลังรับใช้พระเจ้าในประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร และรับใช้ในองค์กรคริสเตียนทั่วไป และมีศิษย์เก่าที่กำลังรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศเป็นมิชชันนารีด้วย

20

ก่อตั้งคริสตจักร 20 แห่ง

20

ส่งมิชชันนารี 20 คน

150

นักศึกษาใหม่ 150 คน

20

คริสตจักรสนับสนุน CTS ประมาณ 20 คริสตจักร

45

ทุนสำหรับใช้ในการก่อสร้างตึก 45 ล้านบาท

20

พระคริสตธรรมคริสตจักรท้องถิ่น 20 แห่ง