ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2019 – 2020 : Academic Calendar

สร้างสาวกที่เปลี่ยนแปลงชีวิต (Transformational Discipleship)

 

Summer Schedule (ภาคฤดูร้อน2019)

26-27 เมษายน                        ค่ายรีทรีตคณาจารย์
16-28 เมษายน                        มิชชั่นทริปภาคใต้
3-14 มิถุนายน                        วิชาปฐมกาล
24-25 มิถุนายน                        สอบความรู้รวบยอด
28 มิถุนายน                        สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน
20 กรกฎาคม                        สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 1
3 สิงหาคม                        สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 2
10 สิงหาคม                        สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 3

1st Semester (ภาคการศึกษาที่ 1/2019-20)

8 สิงหาคม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13 สิงหาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2019-20
13-16 สิงหาคม สัมนาพิเศษ (ใจฉันคือบ้านพระคริสต์)
19 สิงหาคม อบรมการเขียนรายงาน (นักศึกษาทุกชั้นปี)
2 กันยายน วันปิกนิค
11 กันยายน วันอธิษฐาน (8:30am – 3:30pm)
19-28 ตุลาคม ปิดเพื่อทำรายงาน
16 พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เทอม 2 (รอบที่ 1)
22-23 พฤศจิกายน ค่ายครอบครัว CTS ครั้งที่ 11 (มินิรีทรีต)
6 ธันวาคม คริสต์มาส CTS
3-6 ธันวาคม สอบปลายภาค
7 ธันวาคม – 6 มกราคม ปิดภาคเรียน

2nd Semester (ภาคการศึกษาที่ 2/2019-20)

4 มกราคม 2020                                        สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เทอม 2 (รอบที่ 2)
6 มกราคม                                        ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7 มกราคม                                          เปิดภาคเรียนที่ 2/2019-20
18 มกราคม                                        วันอธิษฐานและปิกนิค
4-7 กุมภาพันธ์                                        สัปดาห์มิชชั่น
7-10 มีนาคม                                        อธิษฐานรุ่งอรุณ (6:00am-7:15am)
11-20 เมษายน                                        ปิดเพื่อทำรายงาน
24 เมษายน                                        สามัคคีธรรมอาหารเที่ยง (12:00 Noon)
28 เมษายน-1 พฤษภาคม                                        สอบปลายภาค(วันที่1พ.ค.เป็นวันหยุดแรงงาน ให้เลื่อนมาสอบวันที่ 27 เม.ย.แทน)
5-7 พฤษภาคม                                        ประชุมคณาจารย์ CTS
15 – 24 พฤษภาคม                                        มิชชั่นทริปต่างประเทศ