หน้าแรก 1

เปิดรับสมัครปีการศึกษาใหม่แล้ว

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า สำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020
กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย ท่านสรุปว่า “ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคำภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาญบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนร่วมในชีวิต”

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ

  1. 1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์
  2. 2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์
  3. 3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
หน้าแรก 2

เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตร์โท (ทั้งปกติและภาคค่ำ)

          1. ประกาศนียบัตรคริสเตียนศาสตร์ชั้นสูง  (Diploma of Christian Studies)

          2. ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์  (Master of Christian Studies)

          3. ศาสนศาสตร์โทพันธกิจ  (Master of Divinity in Missions)

          4. ศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์  (Master of Divinity in Pastoral Theology)

ยินดีต้อนรับนักศึกษา
จากทุกภาคทั่วประเทศไทยด้วยการจัดหาที่พักให้

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่
(Chiang Mai Theological Seminary)

6 ถ.ธนุษย์พงษ์ ซ.6 ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-249-425, 053-249-426
E-mail: ctsthailand@yahoo.com