หน้าแรก 1

เปิดรับสมัครปีการศึกษาใหม่แล้ว

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า สำหรับปีการศึกษา 2020 – 2021
กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย ท่านสรุปว่า “ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคำภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาญบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนร่วมในชีวิต”
พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ
1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์
2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์
3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
หน้าแรก 2

อัพเดทการก่อสร้างอาคารใหม่

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่
(Chiang Mai Theological Seminary)

6 ถ.ธนุษย์พงษ์ ซ.6 ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-249-425, 053-249-426
E-mail: ctsthailand@yahoo.com
Line: ctsthailand.org
หน้าแรก 3