สารจากผู้อำนวยการ

หนังสืออ่านก่อนนอนที่ลูกๆชอบให้ผมอ่าน “หนอนน้อยจอมหิว”  เรื่องมีอยู่ว่า “หนอนน้อย” ออกจาก “ไข่” มันหิวมาก จึงออกหาอาหารกิน กิน กิน กิน กิน จนมันอ้วนพี  ต่อมามันหยุดกิน หยุดเดิน  มันสร้างบ้านที่อบอุ่นปลอดภัย และอาศัยในนั้น เรียกว่า “ดักแด้” เป็นระยะเวลานาน

แต่มันรู้ว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นแค่หนอนหรือดักแด้ มันยอมรับการเปลี่ยนแปลง “อย่างสิ้นเชิง” (Metamorphosis) จากภายในสู่ภายนอก กลายเป็นผีเสื้อที่งดงาม

คริสเตียน เองไม่ต่างจากหนอนน้อยเราได้รับความรอด  เราได้รับการเลี้ยงอาหารฝ่ายวิญญาณจนอ้วนพี แต่พระเจ้าไม่ได้ไถ่เราเพื่อเป็นแค่ “คริสเตียนที่ดี” และรอวันพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์ปรารถนาให้เรา ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ “อย่างสิ้นเชิง” เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระองค์สามารถใช้เราได้

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาที่จะมีส่วนในการสร้างชีวิตของท่าน ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ “อย่างสิ้นเชิง” ผ่านการเรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้า ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อเป็น “คนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

ธนิต โลเกศกระวี
ผู้อำนวยการ