สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ 1

เรียน นักศึกษา ผู้สนใจ และผู้สนับสนุนการศึกษาพระวจนะพระเจ้า

ด้วยอายุไขที่อยู่ในวัยกลางคน ข้าพเจ้าได้มาถึงการสรุป 3 สิ่งที่ดำรงอยู่เป็นนิตย์คือ พระเจ้า พระวจนะของพระองค์ และจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งถาวรนิรันดรนี้ จึงได้สมัครเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมเพื่อเตรียมตัวเองในการรับใช้พระเจ้า ด้วยความปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้า มีความเข้าใจและตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมพร้อมที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้อื่นด้วย ถ้าความปรารถนาของท่านเป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคริสตธรรมเชียงใหม่สามารถช่วยให้ความมุ่งหวังของท่านเป็นจริงได้

อันที่จริงแล้ว การที่ท่านกำลังดูคู่มือนี้ก็เท่ากับกำลังบอกข้าพเจ้าว่า ท่านเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงเอาจังที่จะลงทุนชีวิตเพื่อสิ่งถาวรนิรันดร คณาจารย์และนักศึกษาในพระคริสตธรรมเชียงใหม่ก็เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้า เติบโตในพระลักษณะของพระคริสต์ และที่จะรับใช้พระองค์ นอกจากนั้นเป็นความปรารถนาของเราที่จะมีส่วนและร่วมมือกับท่านในการแสวงหาน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของท่าน ข้าพเจ้าจึงขอเรียนเชิญท่านที่จะร่วมเรียนรู้จักพระคริสต์กับเรา

คู่มือนี้จะให้ข้อมูลแก่ท่านตามสมควรที่จะรู้จักพระคริสตธรรมเชียงใหม่ แต่อาจไม่ได้บอกท่านทุกอย่างที่ต้องการ ดังนั้นถ้าท่านต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว กรุณาติดต่อ โทร. (053)249-425 หรือเขียนถึงพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ctsthailand@yahoo.com เรายินดีที่จะตอบคำถามท่านเสมอ

ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ท่านที่จะรู้ว่า เป็นการประเสริฐแค่ไหนที่จะรู้จักพระคริสต์และที่จะกระทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก

 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร

 

ศจ.ดาเนียล คิม
(ผู้อำนวยการพระคริตธรรมเชียงใหม่)