ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

April 7, 2021

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้ท้าทายและหนุนใจประชากรของพระองค์ในเรื่องของการถวาย วันนี้อาจารย์ขนิษฐา ปานำจะนำเราศึกษาในประเด็นสำคัญ…

Read More

“Passion Week”อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู

April 6, 2021

มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ Passion Week…

Read More

“การตอบสนองอดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า”พระธรรมเศคาริยาห์

March 30, 2021

ศึกษาพระธรรมเศคาริยาห์ ในหัวข้อ "การตอบสนองต่ออดีต…

Read More

“ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” พระธรรมฮักกัย

March 24, 2021

ศึกษาพระธรรมฮักกัย ในหัวข้อ "ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ"…

Read More

“ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า” พระธรรมเศฟันยาห์

March 23, 2021

ศึกษาพระธรรมเศฟันยาห์  ในหัวข้อ "ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า" …

Read More

“ผู้นำกับคำถาม” พระธรรมฮาบากุก

March 23, 2021

ศึกษาพระธรรมฮาบากุก  ในหัวข้อ "ผู้นำกับคำถาม"คำเทศนาจากพระธรรมฮาบากุก…

Read More

“ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย” พระธรรมนาฮูม

March 23, 2021

ศึกษาพระธรรมนาฮูม  ในหัวข้อ "ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย"…

Read More

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมเอสรา

March 23, 2021

ศึกษาพระธรรมเอสรา ภายใต้หัวข้อ "Leadersheep"(ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง)…

Read More

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมมีคาห์

March 23, 2021

ศึกษาพระธรรมมีคาห์ โดย อาจารย์สมยศ…

Read More

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” พระธรรมอาโมส

March 22, 2021

"ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น" จากพระธรรมอาโมส โดย…

Read More

สมัครเรียน

กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์  สำหรับทุกหลักสูตร