คณาจารย์พิเศษ : Visiting Faculty & Teachers

ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
Dr.Apichat Poonsakworasarn

ศจ.ดร.โธมัส โบห์เนอร์ท
Dr.Thomas Bohnert

ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล
Dr.Chaiyan Ukosakul

อ.มาร์กาเร็ต อุโฆษกุล
Margaret  Ukosakul

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
Dr.Surasak Sitthananun

ศจ.ดร.บุญประเสริฐ วิจิตรากุล
Dr.Boonprasert Wichittrakul

ศจ.ดาเนียล คิม
Rev. Daniel Kim

อ.เจตนากรณ์ กาญจนามาส
Jattanakorn Kanjanamas

ศจ.สมยศ เลิศสิริการ
Rev. Somyot Lertsirikarn