คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty

ดร.เฮ็นรี่  แมทธิว  ไบรเดนธอล
Dr. Henry Matthew Breidenthal

B.A. University of Missouri
M.D. University of Illinois
Th.M. Dallas Theological Seminary

ดร.แลรี่ ดินกินส์
Dr.Larry Dinkins

B.A. University of Oklahoma
Th.M. Dallas Theological Seminary
Ph.D. Biola University

อ.ธนิต  โลเกศกระวี
Thanit Lokeskrawee

B.A. Chiang Mai University
M.Div. Singapore Bible College
Th.M. Singapore Bible College 

ดร.ปฐมพร  คงอมรสายชล
Dr.Patompon Kong-Amornsaichol

B.Th. Bangkok Bible College & Seminary
M.Div. Asian Theological Seminary
M.S. Bob Jones University
Ph.D. Carolina University

อ.ขนิษฐา ปานำ
Khanittha Panam

B.A. Chiang Mai University
M.Div. Chiang Mai Theological Seminary
Th.M. Asia Graduate School of Theology

อ.วิไลวรรณ  สมาธิมั่นคง
Wilaiwan Samathimankong

B.A. Chiang Mai University
M.Div. Chiang Mai Theological Seminary
Th.M. South Asia Institute of Advanced Christian Studies