สมัครเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

***กรอกรายการทุกช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน และ ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งใบสมัคร เมื่อทางพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้รับใบสมัครของท่านทางอีเมล์แล้ว จะติดต่อกลับท่านทันที เพื่อแจ้งผลการสมัคร นัดสัมภาษณ์ และจัดเตรียมเอกสารมายื่นที่สถาบันในวันสัมภาษณ์

ขั้นตอนหลังกรอกเอกสารสมัครเรียนออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ แล้วเขียนรายละเอียดให้ครบ พร้อมกับการรับรองจากผู้นำ ( ให้คลิก เพื่อเป็นการดาวน์โหลดใบสมัคร หลังจากนั้นให้สั่ง Print ด้วยกระดาษ A4)
 2. ยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันเพื่อสอบและสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษา (ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

** สอบถามเพิ่มเติมโทร.052-005-272, 090-919-6304 , E-mail ctsthailand@yahoo.com , Line: ctsthailand.org

  ประกาศนียบัตรคริสเตียนศาสตร์ชั้นสูง (Diploma of Advanced Christian Studies)
  คริสเตียนศาสตร์โท สาขาคริสเตียนศึกษา (Master in Christian Studies - M.C.S.)
  คริสเตียนศาสตร์โท สาขาพันธกิจ (Master in Mission Studies - M.M.S.)
  ศาสนศาสตร์โท สาขาพันธกิจ (Master of Divinity in Missions)
  ศาสนศาสตร์โท สาขาศิษยาภิบาล (Master of Divinity in Pastoral Theology)

  นาย นางนางสาว เพศชายเพศหญิง

  โสดสมรสมีคนรัก/คู่หมั้นหย่าร้างม่าย  กรรมการอนุชน
  ครูรวีฯ
  เป็นมัคนายก
  เป็นผู้ปกครอง
  เป็นผู้รับใช้


  อื่นๆ  นานๆครั้ง
  อาทิตย์ละครั้ง
  ประจำทุกวัน
  ไม่ค่อยทำ


  จบทั้งเล่มแล้ว
  มากกว่า 1 ครั้ง
  ไม่เคยอ่านจบ


  การเป็นพยานส่วนตัวและนำคนรับเชื่อ
  ร่วมประกาศกลางแจ้ง
  สอนรวีวารศึกษา
  เทศนาในวันอาทิตย์
  นำนมัสการในคริสตจักร
  การเยี่ยมเยียนติดตามผล
  ทำงานกับเยาวชนและอนุชน
  ทำงานในองค์กรคริสเตียน
  หอพักนักเรียน
  เป็นค่าเล่าเรียนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  ไม่มี มี

  มาคนเดียว มาทั้งครอบครัว

  ต้องการพัก ไม่ต้องการพัก

  แข็งแรงดี เจ็บป่วยบ่อยครั้ง
  ไม่เป็นอุปสรรค อาจเป็นอุปสรรคบ้าง

  ครบปกติ พิการบางส่วน

  ปกติ เคยมีปัญหาบ้าง