Blog

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมมีคาห์

ศึกษาพระธรรมมีคาห์

โดย อาจารย์สมยศ เลิศสิริการ พระคริสตธรรมเชียงใหม่   บทเรียนจากพระคำของพระเจ้า ที่จะนำเราหันกลับมาหาพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย โดยมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ 3 ประการด้วยกัน 1. ความบาปลุกลามได้(มีคาห์1:9) 2. พระเจ้ามีความยุติธรรม มีความเมตตา เราจึงมีความหวัง 3. สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรา(มีคาห์6:6)