โฮเชยา

By

“ผู้นำกับความรักยิ่งใหญ่” พระธรรมโฮเชยา

ผู้นำกับความรักยิ่งใหญ่ จาก พระธรรมโฮเชยา โดย อาจารย์ธนิต  โลเกศกระวี  ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมเชียงใหม่