พระธรรมอาโมส

By

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” พระธรรมอาโมส

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” จากพระธรรมอาโมส โดย อาจารย์วิไลวรรณ  สมาธิมั่นคง  อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่