ผู้นำ

By

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้…

By

“Passion Week”อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู

มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ Passion Week อาทิตย์สุดท้ายของพระ…

By

“การตอบสนองอดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า”พระธรรมเศคาริยาห์

ศึกษาพระธรรมเศคาริยาห์ ในหัวข้อ “การตอบสนองต่ออดี…

By

“ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” พระธรรมฮักกัย

ศึกษาพระธรรมฮักกัย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการจัดลำดับค…

By

“ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า” พระธรรมเศฟันยาห์

ศึกษาพระธรรมเศฟันยาห์  ในหัวข้อ “ผู้นำกับความรู้ส…