หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์ M.Div.Missions

[vc_row css=”.vc_custom_1595782778784{background-color: #d16f06 !important;}”][vc_column][vc_column_text]


หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์
Master of Divinity in Mission 3 ปี

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจ เน้นศึกษาเพื่อเตรียมการรับใช้ด้านการข้ามวัฒนธรรม โดยผู้ศึกษาจะได้รับรับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้หลักการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรมและผู้ที่ได้รับการทรงเรียกที่จะรับใช้โดยเฉพาะในด้านการผลักดันให้คริสตจักรท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนในการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อรับใช้เป็นมิชชันนารี

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1595782792428{background-color: #d16f06 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

พันธกิจศาสตร์ (Master of Divinity in Mission) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

พระคัมภีร์เดิม1

3

หลักการตีความหมาย

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 2

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 1

3

สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก

3

ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์

3

พระคัมภีร์เดิม 2

3

กรีก 1

3

กรีก 2

3

การรับใช้ภาคสนาม 1

0
15


15

 

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

อรรถวิเคราะห์กรีก

3

หลักการเทศนา 1

3

คริสเตียนศึกษา

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

พระคัมภีร์เดิม 3

3

พระคัมภีร์ใหม่ 2

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

3

หลักและวิธีการสอน

3

การรับใช้ภาคสนาม 2

 0


 

15


15

 

ปี 3 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 3 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศิษยาภิบาลศาสตร์ 1

3

ศาสนศาสตร์พันธกิจ

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร

3

ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

ศาสนศาสตร์วัฒนธรรมไทย

3

ยุทธศาสตร์พันธกิจโลก

3

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3

วิชาเลือกเสรี

3

แนะนำพันธกิจโลก

3

การศึกษาเฉพาะทางและงานวิจัย

3

การรับใช้ภาคสนาม 3

0
15
15


รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                            90

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

วิชาเลือกเสรี
1. อนาคตศาสตร์
2. หลักการให้คำปรึกษา
3. ครอบครัวคริสเตียน
4. ศาสนาเปรียบเทียบ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”สมัครเรียน” color=”primary” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ctsthailand.org%2Fenrollment%2F|title:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99|target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]