สมัครเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียน 1

***กรอกรายการทุกช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน และ ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งใบสมัคร เมื่อทางพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้รับใบสมัครของท่านทางอีเมล์แล้ว จะติดต่อกลับท่านทันที เพื่อแจ้งผลการสมัคร นัดสัมภาษณ์ และจัดเตรียมเอกสารมายื่นที่สถาบันในวันสัมภาษณ์


ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ (D.C.S)
ปริญญาโทคริสเตียนศาสตร์ (M.C.S.)
ปริญญาโทศาสนศาสตร์พันธกิจ (M.Div.Mission)
ปริญญาโทศาสนศาสตร์ศิษยาภิบาล (M.Div.Pastoral Theology)

นาย นางนางสาว เพศชายเพศหญิง

โสดสมรสมีคนรัก/คู่หมั้นหย่าร้างม่าย

ใช่ไม่ใช่

กรรมการอนุชน
ครูรวีฯ
เป็นมัคนายก
เป็นผู้ปกครอง
เป็นผู้รับใช้


อื่นๆนานๆครั้ง
อาทิตย์ละครั้ง
ประจำทุกวัน
ไม่ค่อยทำ


จบทั้งเล่มแล้ว
มากกว่า 1 ครั้ง
ไม่เคยอ่านจบ


การเป็นพยานส่วนตัวและนำคนรับเชื่อ
ร่วมประกาศกลางแจ้ง
สอนรวีวารศึกษา
เทศนาในวันอาทิตย์
นำนมัสการในคริสตจักร
การเยี่ยมเยียนติดตามผล
ทำงานกับเยาวชนและอนุชน
ทำงานในองค์กรคริสเตียน
หอพักนักเรียน
เป็นค่าเล่าเรียนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่มี มี

มาคนเดียว มาทั้งครอบครัว

ต้องการพัก ไม่ต้องการพัก

แข็งแรงดี เจ็บป่วยบ่อยครั้ง
ไม่เป็นอุปสรรค อาจเป็นอุปสรรคบ้าง

ครบปกติ พิการบางส่วน

ปกติ เคยมีปัญหาบ้าง
ขั้นตอนหลังกรอกเอกสารสมัครเรียนออนไลน์

  1. 1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ แล้วเขียนรายละเอียดให้ครบ พร้อมกับการรับรองจากผู้นำ ( ให้คลิก เพื่อเป็นการดาวน์โหลดใบสมัคร หลังจากนั้นให้สั่ง Print ด้วยกระดาษ A4)
  2. 2. ยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันเพื่อสอบและสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษา (ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

** สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-249425-6 , E-mail ctsthailand@yahoo.com , Line: ctsthailand.org