งบประมาณในการก่อสร้าง

งบประมาณในการก่อสร้าง

ระยะที่ 1
อาคารเรียน 3 ชั้น 13,900,000 บาท
อาคารที่พักหลังที่ 1 : 3 ชั้น 7,500,000 บาท
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 3,600,000 บาท
ระยะที่ 2
อาคารเอนกประสงค์ 3,000,000 บาท
อาคารที่พักหลังที่ 2 3 ชั้น 7,500,000 บาท
ระยะที่ 3
ห้องประชุมใหญ่ 9,000,000 บาท
รวม 44,500,000 บาท

ร่วมถวายเพื่อการก่อสร้าง

USA Contact

OMF International
10 West Cry Creek Circle, Littleton, CO 80120, USA 1(800) 422-5330

Project Name: New Building
Project of Chiang Mai Theological Seminary
Project Account: P68214 – Plesae note: donation will be tax-deductible!

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี   พระคริสตธรรมเชียงใหม่
ชื่อธนาคาร   ธนาคารกรุงเทพ สาขา สันป่าข่อย เชียงใหม่
เลขบัญชี   253-4-43586-8
SWIFT Code: BKKBTHBK