งบประมาณในการก่อสร้าง

งบประมาณในการก่อสร้าง 1

         Projected Cost

                           Phase 1
                           CTS Main Building and Dormitory (28,384 Square Feet)               US$ 700,000
                           Funiture and Equipment                                                                      US$ 80,000

                           Phase 2
                           CTS Multipurpose Hall with Roof (15,000 Square Feet)                US$ 100,000

                           Phase 3
                           CTS Main Auditorium (18,000 Square Feet)                                    US$ 300,000

                                                                        Total      61,384 Square Feet                 US$ 1,180,000

 

 

ร่วมถวายเพื่อการก่อสร้าง

            

             USA Contact

                            OMF International
                            10 West Cry Creek Circle, Littleton, CO 80120, USA   1(800) 422-5330
                           
                            Project Name:  New Building Project of Chiang Mai Theological Seminary
                            Project Account:  P68214 – Plesae note: donation will be tax-deductible!
 

             บัญชีธนาคาร

                           ชื่อบัญชี         Chiang mai Theological Seminary
                           ชื่อธนาคาร    ธนาคารกรุงเทพ      สาขา   สันป่าข่อย เชียงใหม่
                           เลขบัญชี       253-2-369010      SWIFT Code:   BKKBTHBK