งบประมาณในการก่อสร้าง

งบประมาณในการก่อสร้าง 1

         ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

                 ระยะที่ 1
                  อาคารเรียน 3 ชั้น                                                                                     13,900,000 บาท
                  อาคารที่พักหลังที่ 1 3 ชั้น                                                                           7,500,000 บาท
                  เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ                                                                       3,600,000 บาท
                 ระยะที่ 2
                  อาคารเอนกประสงค์                                                                                  3,000,000 บาท
                  อาคารที่พักหลังที่ 2 3 ชั้น                                                                          7,500,000 บาท
                 ระยะที่ 3
                  ห้องประชุมใหญ่                                                                                        9,000,000 บาท
                                                                                                           รวม             44,500,000 บาท

  

ร่วมถวายเพื่อการก่อสร้าง

            

             USA Contact

                            OMF International
                            10 West Cry Creek Circle, Littleton, CO 80120, USA   1(800) 422-5330
                           
                            Project Name:  New Building Project of Chiang Mai Theological Seminary
                            Project Account:  P68214 – Plesae note: donation will be tax-deductible!
 

             บัญชีธนาคาร

                           ชื่อบัญชี        พระคริสตธรรมเชียงใหม่
                           ชื่อธนาคาร    ธนาคารกรุงเทพ       สาขา สันป่าข่อย เชียงใหม่
                           เลขบัญชี       253-4-43586-8      SWIFT Code:   BKKBTHBK