Blog

“สงบในวิกฤติ

โลกภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เราถูกกระหน่ำด้วยความกลัว ความกังวล ความหวาดระแวง ความตื่นตระหนก ความรู้สึกล้มเหลว จนหลายคนตกอยู่ในภาวะเครียด ที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ส่งผลเสียต่อร่างกาย จิตใจและอาจลุกลามกลายเป็นภัยคุกคามต่อความเชื่อด้วย

สดุดี 131:1-3 ได้หนุนใจให้เราเข้ามาพักสงบในพระเจ้าท่ามกลางความวุ่นวายภายนอก

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิม และตาของข้าพระองค์มิได้ยโส ข้าพระองค์มิได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โต หรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมแล้ว อิสราเอลเอ๋ย จงหวังในพระยาห์เวห์ ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์” (THSV11)

 จากพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้เห็นสัจธรรมความจริงอยู่ 3 ประการ นั่นคือ..

สิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สงบ (131:1)

กษัตริย์ดาวิดเผชิญความวุ่นวาย สงคราม การต่อต้าน ต้องหนีตาย หลบซ่อน แต่ใจกลับสงบได้เพราะ “ใจไม่เห่อเหิม” “ตาไม่ได้ยโส” และ “ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องที่เกินตัว” (ข้อ 1)  หากเราคิดดูให้ดี จะพบว่าความไม่สงบไม่ได้มาจากภายนอก แต่มาจากภายในใจของเราเอง เมื่อเราเผชิญวิกฤติ เราพยายามควบคุมสถานการณ์ เรามั่นใจในตัวเอง เรามีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เป็นใหญ่ ผลคือ หงุดหงิด โทษคนรอบข้าง โทษนั่นโทษนี่ เพราะเราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ แต่แท้จริงแล้วในความจำกัด หลายอย่างเราควบคุมไม่ได้

โควิด-19 สอนความจริงพื้นฐาน ก.ไก่ ข.ไข่ เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ว่าชีวิตในโลกล้วนไม่แน่นอน โควิดคร่าชีวิตผู้คนโดยไม่ขึ้นกับฐานะ เชื้อชาติ การศึกษา หน้าที่ในสังคม โควิดเปิดตาให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราวิ่งไล่ตามเพื่อไขว่คว้าเป็นเพียงคุณค่าจอมปลอม “ใจที่เห่อเหิม” “ตาที่ยโส” และการ “ยุ่งกับเรื่องเกินตัว” นำชีวิตให้เราติดกับดักแห่งวังวนของความวิตกกังวลและความล้มเหลว วุ่นวายใจ ไม่สงบ แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้ใจเราสงบ…

สิ่งที่ทำให้ใจเราสงบ (131:2)

สิ่งที่ทำให้ดาวิดสงบได้คือ ความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้า แม้ดาวิดเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ มีแม่ทัพอยู่ใต้บัญชาการ แต่ท่านกลับถ่อมใจ มองตัวเองเป็นเพียงเด็กทารกในอ้อมอกอันอบอุ่นของแม่ ความถ่อมใจ คือ การที่เราเห็นตัวเองอย่างที่เราเป็น ไม่ได้คิดเห็นตัวเองเกินตัวกว่าที่เราเป็น และไม่ได้มองตัวเองให้ด้อยค่าต่ำกว่าที่เราเป็น ความสงบเริ่มที่จิตใจของเรา เมื่อเราไม่เย่อหยิ่ง ยโส เกินตัว รู้จักตัวเองอย่างที่เราเป็น และเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็น

คนที่ถ่อมใจ รู้จักตัวเอง และรู้จักพระเจ้า จะสามารถดำเนินชีวิตแบบสงบ เพราะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นยอมรับ (เพราะพระเจ้าเป็นพ่อและเราเป็นลูกของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์) ไม่จำเป็นต้องปกปิด ความอ่อนแอของตัวเองเพราะกลัวจะเสียหน้า (เพราะความอ่อนแอเป็นเหตุให้เราเชื่อพึ่งวางใจในพระเจ้า) ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจแสดงว่าตนเป็นผู้ควบคุม (เพราะพระเจ้าเป็นผู้ดูแลชีวิตลูกๆของพระองค์) คนที่ถ่อมใจในพระเจ้า รู้ว่าชีวิตมั่นคง แน่นอน ไม่มีอะไร หรือ ใคร ที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้ (โรม 8:38-39)

สิ่งที่เกิดเมื่อใจเราสงบ (131:3)

ดาวิดสงบ “เหมือนเด็กที่หย่านมแล้ว” เป็นภาพของทารกที่ก่อนหน้านี้ ร้องไห้ วุ่นวาย เสียงดัง เพราะหิว แต่ตอนนี้ได้ดื่มนมจากอกแม่จนอิ่มแล้ว ไม่อยากได้นมแล้ว อะไรๆก็ไม่อยากได้แล้ว  สิ่งเดียวที่อยากได้คือ อ้อมอกอันแสนอบอุ่นของแม่ เมื่อเราเรียนรู้ในการสงบวางใจ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราเติบโตในความสัมพันธ์ เมื่อเราวุ่นวายใจ เราอยากได้ “สิ่ง” ต่างๆ แต่เมื่อเราวางใจพระเจ้า “สิ่งเดียว” ที่เราต้องการคือ พระเจ้าเอง

สดุดี 27:1 ดาวิดอธิษฐานจากเบื้องลึกแห่งจิตใจ…

ข้าฯขอ “สิ่งหนึ่ง” จากพระเจ้า

ให้ข้าฯได้พักอาศัยในพระนิเวศ

ตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าฯ

เพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์

ขอซ่อนข้าฯไว้ในความรัก

โปรดตั้งชีวิตข้าฯสูงบนศิลา

ความสัตย์ซื่อพระองค์เป็นความหวังของข้าฯ

ข้าฯลี้ภัยในที่ประทับพระองค์

ให้ข้าฯอิ่มในความสมบูรณ์

แห่งพระนิเวศพระองค์

ให้ข้าฯอยู่หน้าพระพักตร์ ในรักที่มั่นคง

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล เมื่อข้าเสาะแสวงหา

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า

สิ่งนี้ที่ข้าฯต้องการเพียง “สิ่งเดียว”

(เพลง “สิ่งเดียว” เนื้อร้อง/ทำนอง เมธา เกรียงปริญญากิจ)

แม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 ยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจจะแย่ลง รายได้หดหาย สุขภาพทรุดโทรม ชีวิตความเป็นอยู่ยากขึ้น เต็มไปด้วยความกังวลความเครียด แต่ดาวิดเติบโตในความรักและในความไว้วางใจพระเจ้า ดาวิดไม่ได้จบที่ตัวเองที่ได้มีประสบการณ์พักสงบ เขายืนขึ้น หนุนใจคนอื่นที่กำลังเผชิญวิกฤติคล้ายๆกัน “อิสราเอล เอ๋ย จงหวังใจในพระยาห์เวห์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์” (สดุดี 131:3)

ผมขอหนุนใจทุกท่านให้เผชิญวิกฤติโควิด-19 ด้วยการสงบวางใจในพระเจ้าของเรา อาเมน