เสียงสะท้อนจากคริสเตียนไทยต่อเหตุการณ์ฆาตรกรรมใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย