บทนำ

ขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์ คุณเคยคิดบ้างไหมว่าการดำเนินชีวิตใน สถานที่ที่ พระเยซู เคยดำเนินอยู่ จริงๆ จะเป็นอย่างไร ? คุณเคยปรารถนาที่จะ ไปเยี่ยม ชมสถานที่ประสูติของพระองค์ หรือสถานที่ตรึงกางเขน และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์หรือไม่ ? สำหรับคริสเตียนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นเพียงความ ใฝ่ ฝัน อย่างไรก็ตาม ดร.แลรี่ ดินกินส์ ได้ ตั้งใจไป เยี่ยมชมสถานที่ กว่า 40 แห่งในอิสราเอล ตาม พันธสัญญา เดิมและพันธสัญญาใหม่ โดยบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์อันทรงพลังที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ สถานที่ เป็นภาษาไทย วิดีโอแต่ คลิป จะระบุสถานที่บนแผนที่ที่เรื่องราวเกิดขึ้น และแต่ละวิดีโอจะมีคลิป ภาพยนตร์ ประกอบ เพื่อทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวา ในตอนท้ายของวิดีโอแต่ละรายการ จะ มีคำถามที่ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ดูเจาะลึก ถึง เรื่อง ราวที่ได้รับชม CTS จะเผย แพร่ตัวอย่างเรื่องราวในพระคัมภีร์ ของ ดร.แลรี่ 4 เรื่อง (จาก 40 เรื่อง) โดยมีเป้าหมาย ในการ เผยแพร่ เรื่องที่เหลือ ในอนาคต หลังจากรับชมขอท่านผู้ชม โปรดช่วย CTS ประเมินคลิปและ แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการรับวิดีโอที่เหลือหรือไม่ รวมถึง วิธีที่ดีที่สุดในการเผยแพร่วิดีโอเหล่านี้ ผ่านแบบประเมิน "แบบแสดงความคิดเห็น" ท้ายคลิปที่สี่
(No announcements have been posted yet.)