พระธรรมเอสรา

By

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมเอสรา

ศึกษาพระธรรมเอสรา ภายใต้หัวข้อ “Leadersheep”(ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง) โดยอาจารย์ธราวัตร สืบทายาท ซึ่งเราได้เห็นบทบาทของเอสราในการเป็นผู้ดูแลประชากรของพระเจ้า ทั้งในมิติฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ 1. เอสราเป็นปุโรหิตของพระเจ้า (เอสรา7:1-5,12) 2. เอสราเป็นตัวแทนของกษัตริย์ (เอสรา 7:11​) 3. เอสราเป็นครู (เอสรา7:6) 4. เอสราเป็นนักบริหารจัดการ (เอสรา8:24​-30) 5. เอสราเป็นนักอธิษฐาน(เอสรา8:21​-23) 6. เอสราเป็นนักสร้างสาวก (เนหะมีย์ 8:2-12) 7. เอสราเป็นนักสร้างอิทธิพลเพื่อปฏิรูปชีวิตจากภายใน (เอสรา9-10)