Facebook Live

Cover for พระคริสตธรรมเชียงใหม่
626
พระคริสตธรรมเชียงใหม่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ สถาบันอบรมฝึกฝนผู้นำผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง

"ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย"(2 พงศาวดาร 7:14)#พระคัมภีร์ #พระคริสตธรรมเชียงใหม่ #CTS=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
หัวใจของผู้เลี้ยงคืออะไร?คุณสมบัติแบบไหนจึงจะสามารถเป็นศิษยาภิบาลได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในวิชา "หลักศิษยาภิบาล1"โดยศจ.ดร.ดาเนียล คิมอดีตผู้อำนวยการพระคริสตธรรมเชียงใหม่.สมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่..โทร.052-005272=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
"และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์"(ฟีลิปปี3:14)#พระคัมภีร์ #CTS #พระคริสตธรรมเชียงใหม่=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
เปิดแล้ววววว!!!!วิชา "ครอบครัวคริสเตียน"ซึ่งจะปูพื้นฐานท่านตั้งแต่เริ่มต้นในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องของครอบครัวทั้งหมดมีการยกตัวอย่างของปัญหาครอบครัวในปัจจุบันพร้อมนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาตามแนวทางของพระคริสตธรรมคัมภีร์.👉สอนโดย..ดร.ปฐมพร คงอมรสายชลอาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่.#เรียนแบบไหน?ท่านสามารถเรียนเป็นคลิปแบบออนไลน์ได้ที่บ้าน ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก❗️❗️❗️❗️ราคาเบามากเพียง 499 บาทเท่านั้น‼️⁉️❗️❗️❗️.#อยากเรียนแล้วใช่ไหมคะ?สามารถเข้าไปสมัครได้ที่www.ctsthailand.org/online/ .ขั้นตอนการสมัครเรียน1. เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซด์2. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้วส่งสลิป หลักฐานการชำระเงินมาที่lin.ee/tj3peEDพร้อมระบุว่าเรียนวิชาไหน3. เจ้าหน้าที่จะแจ้ง user name และ passwordให้ท่านเรียนวิชานั้นๆต่อไป☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.052-005272หรือไลน์ lin.ee/tj3peED=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
"จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร"(โคโลสี4:6)#พระคัมภีร์ #CTS #พระคริสตธรรมเชียงใหม่=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook