Facebook Live

Cover for พระคริสตธรรมเชียงใหม่
739
พระคริสตธรรมเชียงใหม่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ สถาบันอบรมฝึ

วันนี้ พระคริสตธรรมเชียงใหม่มีโอกาสได้ไปร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจในงาน "การประชุมศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักรและผู้นำองค์กรคริสตจักรโปแตสแตนท์จังหวัดเชียงใหม่"ประจำปี 2023ณ หอประชุมคริสตจักรฮิมเชียงใหม่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ในวันที่ 30 มกราคม 2023.พี่น้องสามารถไปเยี่ยมชม ทักทายและร่วมสนับสนุนในพันธกิจของพระคริสตธรรมได้เลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ#พระคริสตธรรมเชียงใหม่ #CTS=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขอเชิญพี่น้องมารับพระพรร่วมกันผ่านการแบ่งปันพันธกิจของ"โรงเรียนพันธสัญญา".วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023เวลา 9.30-10.30 น..โดยสามารถรับชมได้ 3 ช่องทางดังนี้1. ทางเฟซบุ้คแฟนเพจ :พระคริสตธรรมเชียงใหม่2. ทางยูทูป :ctsthailand3. ทางเว็บไซต์ www.ctsthailand.org#ctschapel #เทศนาออนไลน์=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
"นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ?และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง"(อิสยาห์49:19)#พระคัมภีร์ #CTS #พระคริสตธรรมเชียงใหม่=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
เชื่อว่าพี่น้องได้รับการท้าทายใหม่ๆและพระพรมากมายจากงานสัปดาห์มิชชั่นที่ผ่านมา(Missions Week 2023).สำหรับพี่น้องที่สนใจหนังสือคู่มือในการทำพันธกิจที่เขียนโดย อาจารย์ไรอัน ชอว์วิทยากรของเราวันนี้เรามีแนะนำ 2 เล่มด้วยกันค่ะ..📙Rethinking Global Mobilization(มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)โดยอาจารย์ไรอัน ชอว์หนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างถูกต้องบนรากฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ราคาเล่มละ 250 บาท.📗คู่มือสำหรับพันธกิจแห่งพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่มีประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมของพันธกิจท้องถิ่นสำหรับพันธกิจข้ามพรมแดนวัฒนธรรม(ภาษาไทย)โดยอาจารย์ไรอัน ชอว์ราคาเล่มละ 250 บาท.สำหรับพี่น้องที่สนใจพระคริสตธรรมเชียงใหม่ยินดีจัดส่งให้กับทุกท่านถึงบ้านโดยมีค่าส่ง 50 บาท1 เล่ม 300 บาท(รวมส่ง)2 เล่ม 550 บาท(รวมส่ง)#มาร่วมรับพระพรและการท้าทายใหม่ๆผ่านการอ่านหนังสือที่มีคุณค่าด้วยกันนะคะ.👉สนใจติดต่อ..=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook
"จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย"(ฮีบรู12:14)#พระคัมภีร์ #CTS #พระคริสตธรรมเชียงใหม่=================🏢พระคริสตธรรมเชียงใหม่Chiang Mai Theological Seminary☎️โทร. 052-005272E-mail : ctsthailand@yahoo.comWebsite : ctsthailand.orgFacebook : Chiang Mai Theological SeminaryFacebook Fanpage : พระคริสตธรรมเชียงใหม่Line : cts.ctsthailand.thIG :chiangmaitheologicalseminaryYoutube :ctsthailand ... See MoreSee Less
View on Facebook