ติดต่อเรา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

6 ถ.ธนุษย์พงษ์ ซ.6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-249-425, 053-249-426
E-mail : ctsthailand@yahoo.com
Facebook : Chiang Mai Theological Seminary