อธิษฐานเผื่อที่ดินแห่งใหม่ของ CTS 1

อธิษฐานเผื่อที่ดินแห่งใหม่ของ CTS