เกี่ยวกับห้องสมุด

“เกี่ยวกับห้องสมุด”
      ห้องสมุด พระคริสตธรรมเชียงใหม่ มีเป้าหมายพันธกิจในด้านส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ 
 
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาคุณภาพและการให้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้บริการทุกท่าน
 
     ห้องสมุดพระคริสตธรรมเชียงใหม่ จัดมุมบริการอย่างเพียงพอต่อขนาดของห้องสมุดและผู้รับบริการ  มีบริการห้องค้นคว้าสำหรับการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
 
     ห้องสมุดพระคริสตธรรมเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อสนับสนุนและรับใช้ท่านสู่การเรียนรู้ที่ไม่จำกัด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และพร้อมให้บริการเป็นเลิศผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งประโยชน์ต่อพันธกิจห้องสมุดเพื่อพระคริสต์จะได้รับพระเกียรติผ่านห้องสมุดพระคริสตธรรมเชียงใหม่