คณาจารย์พิเศษ : Visiting Faculty & Teachers

ศจ.ดร.อภิชาติ  พูลศักดิ์วรสาร
Dr.Apichat Poonsakworasarn                         

ศจ.ดร.ทิโมธี   เลแมน                                       

ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล                                         

ศจ.ดร.สุรศักดิ์   ศิษย์ธนานันท์                         

ศจ.ดร.บุญประเสริฐ  วิจิตรากุล                           

ศจ.ดร.โธมัส โบเฮิท                                        

อ.เจตนากรณ์ กาญจนามาส                             

อ.นิโลบล เลิศวรบัณฑิต                                   

ศจ.ดาเนียล คิม

ศจ.สมยศ  เลิศสิริการ

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

D.Min.

D.Min.

Ph.D.

M.Div.

M.Div.

Th.M.

Th.M.