คณาจารย์พิเศษ : Visiting Faculty & Teachers

ศจ.ดร.อภิชาติ  พูลศักดิ์วรสาร                          

ศจ.ดร.ทิโมธี   เลแมน                                       

ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล                                         

ศจ.ดร.สุรศักดิ์   ศิษย์ธนานันท์                         

ศจ.ดร.บุญประเสริฐ  วิจิตรกุล                           

ศจ.ดร.โธมัส โบเฮิท                                        

อ.เจตนากรณ์ กาญจนามาส                             

อ.นิโลบล เลิศวรบัณฑิต                                   

ศจ.ดาเนียล คิม

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

D.Min.

D.Min.

Ph.D.

M.Div.

M.Div.

Th.M.