คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty

[vc_row][vc_column][vc_wp_text]

      ดร. เฮ็นรี่ แมทธิว ไบรเดนธอล
      Dr. Henry Matthew Breidenthal

      B.A. University of Missouri
      M.D. University of Illinois
      Th.M. Dallas Theological Seminary

      ดร.แลรี่ ดินกินส์
      Dr. Larry Dinkins

      B.A. University of Oklahoma
      Th.M. Dallas Theological Seminary
      Ph.D. Biola University

      อ.ธนิต โลเกศกระวี
      Thanit Lokeskrawee

      B.A. Chiangmai University
      M.Div. Singapore Bible College
      Th.M. Singapore Bible College

      ดร.ปฐมพร คงอมรสายชล
      Dr. Patompon Kong-Amornsaichol

      B.Th. Bangkok Bible College & Seminary
      M.Div. Asian Theological Seminary
      M.S. Bob Jones University
      Ph.D. Piedmont International University

      อ.ขนิษฐา ปานำ
      Khanittha Panam

      B.A. Chiangmai University
      M.Div. Chiangmai Theological Seminary
      Th.M. Asia Graduate School of Theology

       อ.วิไลวรรณ สมาธิมั่นคง

      Wilaiwan Samathimankong

      B.A. Chiangmai University
      M.Div. Chiangmai Theological Seminary
      Th.M. South Asia Institute of Advanced Christian Studies

[/vc_column][/vc_row]