คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 1       ดร. เฮ็นรี่ แมทธิว ไบรเดนธอล
      Dr. Henry Matthew Breidenthal

      B.A. University of Missouri
      M.D. University of Illinois
      Th.M. Dallas Theological Seminary

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 2

      ดร.แลรี่ ดินกินส์
      Dr. Larry Dinkins

      B.A. University of Oklahoma
      Th.M. Dallas Theological Seminary
      Ph.D. Biola University

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 3

      อ.ธนิต โลเกศกระวี
      Thanit Lokeskrawee

      B.A. Chiangmai University
      M.Div. Singapore Bible College
      Th.M. Singapore Bible College

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 4

      ดร.ปฐมพร คงอมรสายชล
      Dr. Patompon Kong-Amornsaichol

      B.Th. Bangkok Bible College & Seminary
      M.Div. Asian Theological Seminary
      M.S. Bob Jones University
      Ph.D. Piedmont International University

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 5       อ.ขนิษฐา ปานำ
      Khanittha Panam

      B.A. Chiangmai University
      M.Div. Chiangmai Theological Seminary
      Th.M. Asia Graduate School of Theology

 

 


ลาศึกษาต่อ

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 6อ.วิไลวรรณ สมาธิมั่นคง
Wilaiwan Samathimankong

B.A. Chiangmai University
M.Div. Chiangmai Theological Seminary
Th.M. (Cand.) South Asia Institute of Advanced Christian Studies

คณาจารย์ประจำ : Residential Faculty 7อ.นิพนธ์ ตรีเวียง
Niphon Triwiang

B.Th. Bangkok Bible College and Seminary
M.Div. Alliance Biblical Seminary