กรรมการอำนวยการ : Board of Trustees

อ.แซม  วูนเดอร์ลี่
ผู้อำนวยการแม่น้ำโขงเซ็นเตอร์
(ประธาน)
 
ศจ.ดาเนียล  คิม
ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมเชียงใหม่
(กรรมการ)
 
อ.ไดวท์  มาร์ติน
ประธานมูลนิธิอีสตาร์
(กรรมการ)

อ.ชุมแสง  เรืองเจริญสุข
ประธานมูลนิธิบุกเบิกความหวัง
(กรรมการ)

อ. อุลริค  โคห์เลอร์
มิชชั่นนารีคณะ โอ.เอ็ม.เอฟ.
(กรรมการ)

อ.นิติเชษฐ์  สดุดีวงศ์
ผู้อำนวยการอาร์บีซีประเทศไทย
(กรรมการ)

อ.อิสระ  แดงเรือน
ประธานคริสตจักรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย      
(กรรมการ)

ผศ.พญ.สุปรียา  วงศ์ตระหง่าน
รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(กรรมการ)