คณาจารย์พิเศษ : Visiting Faculty & Teachers PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:06 น.

ศจ.ดร.อภิชาติ  พูลศักดิ์วรสาร                         Ph.D.

ศจ.ทิโมธี   เลแมน                                           Ph.D.

ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล                                        Ph.D.

ดร.สุรศักดิ์   ศิษย์ธนานันท์                              D. Min

ดร.บุญประเสริฐ  วิจิตรกุล                               D. Min

อ.เข็มเพชร  ยังทองหลาง                                 M.Div

อ.ไมตรี     อนันตนิติเวทย์                                M. Div

อ.เจตนากรณ์ กาญจนามาส                           M. Div

อ.นิโลบล เลิศวรบัณฑิต                                  M. Div

อ.โธมัส โบเฮิท                                               Ph.D

 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.