เกี่ยวกับเรา PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 16 June 2010 07:41

ในปี ค.ศ. 1999 ดร. แลรี่ ดินกิ้นส์ มิชชันนารี คณะ โอ. เอ็ม. เอฟ เริ่มสอนพระคัมภีร์ให้กับนักศึกษาประมาณ 25 คนในเมืองเชียงใหม่ ต่อมา ดร. เฮ็นรี่ ไบรเดนธอล มาร่วมงานรับใช้กับ ดร.แลรี่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ปี ค.ศ. 1999 อาจารย์ชุมแสง และ ดร.วรรณภา เรืองเจริญสุข ได้เข้ามาช่วยสอนบางเวลา ค.ศ. 2001 ศจ.ไมเคิล คอนเซอร์วา จากวิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยาได้เข้ามาร่วมทีมงานด้วย ทำให้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากขึ้น

ในปี ค.ศ. 2001 นั้นเองพระเจ้าทรงประทานนิมิตแก่คณาจารย์ที่จะจัดตั้งสถาบันพระคริสตธรรม ในหลักสูตรศาสนศาสตร์โทพระคริสตธรรมศึกษาขึ้น และในเดือน มิถุนายน 2001 ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Bible Center (CBC) จึงได้เริ่มขึ้น

ช่วงแรกทางพระคริสตธรรมใช้บ้านของ ดร.เฮ็นรี่ เป็นที่ทำการเรียน การสอน มีนักศึกษารุ่นแรก 12 คน (รวมทั้งนักศึกษา เต็มเวลาและบางเวลา) ในปีที่สองจำนวนนักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 18 คน ค.ศ. 2002 ซี.บี.ซี. ได้ย้ายสถานที่ใหม่เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และใน ปี ค.ศ. 2002 นั้นเอง อาจารย์ปฐมพร คงอมรสายชล ได้เข้ามาร่วมทีมคณาจารย์อีกคนหนึ่ง

หลังจากเปิดสถาบันเป็นทางการได้ 2 ปี ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น พระคริสตธรรมเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Theological Seminary (CTS) ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพของคณาจารย์และนักศึกษา

ค.ศ. 2003 ซี.ที.เอส. ก็มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ ศจ. ดาเนียล คิม ค.ศ. 2004 ศจ.ดาเนียล คิม เป็นผู้อำนวยการ ซี.ที.เอส. ต่อจาก ศจ.ไมเคิล คอนเซอร์วา ค.ศ.2005 อาจารย์นิพนธ์ ตรีเวียง และอาจารย์เออร์เนส อึง ก็ได้มาร่วมรับใช้กับ ซี.ที.เอส

ค.ศ.2005 เป็นก้าวสำคัญของ ซี.ที.เอส. ที่ได้เปิดโครงการหลักสูตรการสอนพระคริสตธรรมเคลื่อนที่ (Mobile Seminary) เพื่ออบรมผู้นำคริสตจักร เช่น มัคนายก ผู้ปกครอง กรรมการคริสตจักรเพื่อช่วยคริสตจักรให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในพระคัมภีร์ ประสบการณ์การรับใช้ สร้างสรรค์ชีวิตคริสเตียน ในการรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ซี.ที.เอส มีนักศึกษาทั้งเต็มเวลา และบางเวลาประมาณ 80 คน นักศึกษาพระคริสตธรรมทางไกลอีก 70 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีนักศึกษาที่กำลังรับใช้พระเจ้าในประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร และรับใช้ในองค์กรคริสเตียนทั่วไป และมีศิษย์เก่าที่กำลังรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศเป็นมิชชันนารีด้วย

Last Updated on Thursday, 01 July 2010 04:07
 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.